moje dziełka opuses

widoczki - akwarele views - watercolor

widoczki - akryle views - acrylic

Trzy Życzenia the Three Wishes

Drogowskazy the Road Signs

szkice sketches

foto: krajobraz landscape

foto: rośliny i grzyby plants & mushrooms

foto: owady insects

foto: zwierzęta animals