Krótka historyjka bez głębszego sensu, chciałem zrobić kilkustronny komiks. Są tu cztery z ośmiu stron.
A short story without something deeper. Here we have 4 of 8 pages of it.