English
tusz inkprace z nieco większą ilością czerni
works with a little more of black