English


Kruszczyca złotawka (Cetonia aurata)



2011