Autoportret z czerwieni± w ¶rodku
Selfportrait with the red inside